Kancelaria adwokacka
Marek Małecki

adwokat malecki sygnet

Sprawy gospodarcze

 • rynki kapitałowe
 • energetyka
 • prawo konkurencji i ochrony konsumentów
 • prawo spółek, przejęcia, fuzje i restrukturyzacje
 • nieruchomości, budownictwo i inwestycje oraz komercjalizacje
 • ochrona środowiska i gospodarka odpadami
 • prawo Unii Europejskiej, pomoc publiczna i fundusze unijne
 • prawo farmaceutyczne, wyroby medyczne, prawo medyczne, kosmetyczne i ochrona zdrowia
 • zamówienia publiczne
 • sprawy sądowe, mediacje i arbitraż
 • ochrona danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych oraz dostęp do informacji publicznej
 • prawo geologiczne i górnicze
 • nowe technologie i telekomunikacja
 • transport, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego dozór techniczny i ocena zgodności CE
 • prawo usług finansowych, bankowych i ubezpieczeniowych, oraz nowoczesnych usług płatniczych
 • pomoc prawna w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oraz wsparcie przy zgłaszaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • gry hazardowe
adwokat malecki sygnet

Sprawy cywilne

 • spory sądowe przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, przed Sądem Najwyższym, a także Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami administracyjnymi
 • spory pozasądowe (w tym arbitraż i mediacje)
 • postępowania egzekucyjne i zabezpieczające
 • spory sądowe w sprawach cywilnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w szczególności w sprawach dotyczących prawa handlowego, nieuczciwej konkurencji, rynku kolejowego, prawa autorskiego i prawa pracy.
 • sprawy z zakresu prawa medycznego i błędów medycznych
 • spory cywilne, w tym spory gospodarcze oparte na międzynarodowym postępowaniu cywilnym, w tym kwestie ustalenia jurysdykcji sądów lub prawa właściwego
 • kredyty frankowe
adwokat malecki sygnet

Sprawy administracyjne i podatkowe

 • postępowania administracyjne

  Prawnicy Kancelarii doradzają we wszelkich sprawach z zakresu prawa administracyjnego, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości, ochrony środowiska, prawa o cudzoziemcach i obywatelstwie, ochrony danych osobowych, prawa górniczego i geologicznego, prawa lotniczego, prawa kolejowego, transportowego oraz rynków finansowych.

 • postępowania przed sądami administracyjnymi

  Prawnicy Kancelarii wspierają Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, zaskarżając decyzje administracyjne organów wszystkich szczebli.

adwokat malecki sygnet

Sprawy karne

 • sprawy karne i postępowania o wykroczenia, na wszystkich etapach postępowania; w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, kasacyjnym przed Sądem Najwyższym oraz w postępowaniu wykonawczym
 • obrona oskarżonych, reprezentacja pokrzywdzonych lub świadków
 • sprawy karno-skarbowe
 • sprawy karne o charakterze międzynarodowym, w tym wsparcie prawne na terenie Europy, Azji i obu Ameryk, uwzględniające koordynację pracy prawników w różnych krajach
 • postępowania przed OLAF
 • postępowania dyscyplinarne
 • postępowania w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • postępowania lustracyjne
adwokat malecki sygnet

Kontakt

NIP 526-21-23-350
ul. Kopernika 5 Lok. L 6, 00-367 Warszawa
tel: +48 (22) 828 88 26
fax: +48 (22) 826 93 77

sekretariat@adwmalecki.pl

Przewiń do góry