KANCELARIA ADWOKACKA
MAREK MAŁECKI
Sygnet Marek Małecki

Szykuje się zamach na konstytucję


Autorami publikacji są Agata Czarnacka, filozofka polityki i Marek Małecki, adwokat.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro sugeruje, że skierowanie do publikacji ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego oznacza dla Beaty Szydło postawienie jej przed Trybunałem Stanu. Z pewnością jednak nie na gruncie obecnie obowiązującej konstytucji. Kłopot w tym, że w związku z paraliżem Trybunału konstytucja nie ma jak obowiązywać. 

TK nie tylko bada, ale też gwarantuje zgodność reszty systemu prawnego z jego jądrem, ustawą zasadniczą. Jest zatem gwarancją stabilności ustroju. Badanie konstytucyjności zapisów prawnych przez Trybunał pozwala nam wierzyć, że uchwalane akty prawne realizują wartości, na które umówiliśmy się w referendum konstytucyjnym w 1997 r. Gdyby Trybunału nie było, to nasza umowa społeczna - konstytucja - pozostawałaby tylko piękną deklaracją, a w ustawach można by zapisać cokolwiek. 

Kiedy więc Ziobro straszy Trybunałem Stanu (specjalnym sądem dla najwyższych urzędników państwowych, badającym, czy wywiązali się z obowiązków nadanych przez przepisy prawa), to może znaczyć, że traktuje konstytucję poważnie - ale jakąś inną. Bo na pewno nie tę, w której są zapisy o niekwestionowanej roli TK i obowiązku realizowania jego wyroków. 

Demokracja liberalna to poszanowanie praw człowieka 

Ustrój, na który się umówiliśmy, oparty jest na idei trójpodziału władz, co oznacza, że żadna z nich nie może być absolutna: Trybunał Konstytucyjny jest ograniczeniem zakresu władzy ustawodawczej, tak jak Trybunał Stanu ogranicza władzę wykonawczą, a Sąd Najwyższy władzę sądowniczą. Ograniczenia te zachodzą w imię podstawowych wartości, w tym praw człowieka i obywatela, o czym stanowi właśnie konstytucja. 

Taką konstrukcję nazywamy demokracją liberalną. Liberalną nie dlatego, że chroni wolność gospodarczą korporacji, ale dlatego, że istotą ustroju jest dla niej poszanowanie praw i swobód obywateli. Po koszmarach XX-wiecznych totalitaryzmów powinniśmy rozumieć, że takie ograniczenie władzy jest zdobyczą cywilizacyjną i naszą ochroną przed kolejnymi zapędami autorytarnymi. 

Ponieważ państwa nie istnieją w próżni, ale są związane ze sobą na różnych poziomach - od geograficznego sąsiedztwa po transoceaniczne traktaty handlowe - wspólnota międzynarodowa promuje stosowanie standardu cywilizacyjnego, jakim jest ustrojowa nadrzędność praw człowieka i obywatela (jak już mówiliśmy - wyznacznika demokracji liberalnej). Dostosowanie się do niego to nie utrata suwerenności, ale przejaw ochrony narodu przed wymknięciem się władzy spod kontroli, co w kraju doświadczonym przez dwa totalitaryzmy powinno być zrozumiałe. 

Dzięki temu w istocie suwerenność zostaje wzmocniona jako suwerenność obywateli, ci zaś są zarazem chronieni przez prawa człowieka. W Polsce, naszej ojczyźnie, która przeżyła już tyle wielkich emigracji i której nie stać na kolejne, ta potrzeba również powinna być zrozumiała 

Zamach na umowę społeczną 

Nie możemy się łudzić. Cała retoryka rządu skupia się na chęci usunięcia wpisanych do konstytucji zabezpieczeń ograniczających władzę. Wiele autorytetów wskazuje, że ambicją mającego władzę PiS jest głęboka przebudowa państwa i odciśnięcie własnego śladu na jego ustroju. 

PiS nie ma co prawda większości konstytucyjnej, ale w warunkach, które wytworzył w Polsce, może zmienić właściwie każdą ustawę, nie przejmując się konstytucją. Sądzimy jednak, że dla obecnej władzy to wciąż za mało, a deklaracje ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego potwierdzają nasze obawy. Kryzys konstytucyjny będzie pogłębiany, dopóki nie wytworzy się - w taki lub inny sposób - przestrzeń na nową ustawę zasadniczą. 

Z tej właśnie perspektywy możemy mówić o zamachu na umowę społeczną. Obywatele Polski są spychani do ściany, przy której zostanie im narzucona nowa umowa. Nie wiadomo, czy będzie zła, czy dobra. Jednak droga, którą obrał PiS, pozwala na przyjęcie już teraz, że nie będzie chronić naszych podstawowych praw i wolności. Nie będzie nas też chroniła przed władzą, państwem, systemem. Cytując jednego z ministrów obecnego rządu: "Wszyscy będziemy równi wobec państwa". 

Jak długo będzie się pogłębiał kryzys konstytucyjny? Co może nas przekonać, że lepsza jest konstytucja bez ochrony praw człowieka i obywatela niż żadna? Podsumujmy: już teraz chaos interpretowania i stosowania prawa podważa zaufanie obywateli do państwa, systemu prawnego, systemu sprawiedliwości. Jeśli można nie publikować i nie stosować wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to dlaczego Polaków miałyby wiązać wyroki sądów powszechnych? 

Lekceważenie Trybunału godzi również w autorytet innych sędziów. Kto więc ma rozstrzygać i łagodzić nasze konflikty? 

Zachwianie trójpodziału władzy może się pogłębiać, zwłaszcza po połączeniu stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Zamiast budować niezależność prokuratury i ją odpolityczniać, upolitycznia to prokuraturę, a w konsekwencji także procesy sądowe, może nas oddalać od idei sprawiedliwości jako bezstronności. 

Pogubieni obywatele, pogubieni urzędnicy 

Obywatele, obserwując to, co się dzieje, tracą orientację. Zmniejsza się świadomość prawna. Pogłębiany publicznie spór - wywołany politycznymi środkami - między samymi prawnikami, w tym konstytucjonalistami, dla Kowalskiego oznacza, że "dura lex" jest arbitralne i zawsze realizuje interesy silniejszego. 

Co gorsza, tak samo może myśleć urzędnik czy funkcjonariusz służb. Jeśli prawo jest niejasne, a jego zapisy przeczą sobie nawzajem, urzędnik nie wie, czego powinien się trzymać. Pierwszym z brzegu przykładem jest tzw. ustawa inwigilacyjna. Na pierwszy rzut oka jest sprzeczna z niektórymi zapisami konstytucji. Jak takie prawo ma stosować funkcjonariusz, a nawet sędzia, do którego zwrócono się o nakaz wszczęcia kontroli operacyjnej (czyli np. założenie podsłuchu)? 

I konsekwencja, z której rządzący chyba sobie zupełnie nie zdają sprawy: państwo toczone kryzysem konstytucyjnym jest nieprzewidywalne, a więc niewiarygodne dla pożyczkodawców i partnerów handlowych. 

Zwiększone koszty obsługi długu publicznego poniesiemy wszyscy. A to i tak najmniejsza dolegliwość. Może się okazać, że będziemy musieli szukać dodatkowego wsparcia finansowego, na przykład na Wschodzie Nie na taką suwerenność się umawialiśmy! 

Brak partnera do rozmów 

Czy warunkiem wyjścia z kryzysu konstytucyjnego będzie to, czy siły opozycyjne przyjdą do Kaczyńskiego ukorzyć się i prosić o narodową zgodę? Nie będzie to jednak proste. 

Partnerem w takich rozmowach musi być przecież ktoś, kto ponosi najwyższą konstytucyjną odpowiedzialność, a zarazem jest samodzielnym, decyzyjnym politykiem. Takiej osoby dziś w Polsce nie ma. 

Theatrum władzy odnotowało rewerencje, z jakimi prezes Rady Ministrów czeka na sali sejmowej na instrukcje od jednego z posłów. Formalnie jej podległy minister sprawiedliwości poucza prezes Rady Ministrów, przypominając jej o groźbie Trybunału Stanu. 

Prezydent Andrzej Duda także nie jest partnerem do rozmów o zgodzie narodowej. To on publicznie obiecał, że nowa ustawa o Trybunale powstanie na bazie szerokiego procesu konsultacyjnego i ważenia głosów różnych stron. Tymczasem niekonstytucyjna nowelizacja to projekt poselski uchwalony w ekspresowym tempie. I tę nowelizację prezydent podpisał. 

Prezydent jest młody i mógł sobie nie zdawać sprawy, co w dłuższej perspektywie oznacza dla kariery polityka rzucanie słów na wiatr. Jednak odejście od jego własnej deklaracji odebraliśmy wszyscy zbyt głęboko, żeby dziś uznać go za wiarygodnego rozmówcę, samodzielnie korzystającego z prerogatyw władzy prezydenckiej. 

Opozycjoniści demokratyczni, siadając lub nie siadając przy Okrągłym Stole, mieli pod tym względem łatwiej 

Jak wyjść z tego klinczu? 

Nie można wywracać stolika w grze, kiedy się okazuje, że coś idzie nie po naszej myśli. To dotyczy zarówno blokowania niekonstytucyjnych ustaw, jak i innych "checks and balances" w demokracji. 

Promowane przez międzynarodowe traktaty reguły demokratyczne to dziedzictwo kilkuset lat myśli politycznej przetestowanej w praktyce. Jeżeli PiS ma ambicję dodać coś do tej tradycji, niech podejmie wyzwanie i wprowadzi je zgodnie z najlepszymi standardami demokracji. Na podstawie szerokich konsultacji, gwarantując prawa i wolności obywatelskie i szanując umowę społeczną - konstytucję - na bazie której doszło do władzy. 

Jeżeli PiS chce zmieniać konstytucję, niech ją zmienia na taką, która uzyska poparcie kwalifikowanej większości przedstawicieli narodu, przejdzie test referendum. 

Niech opcja trzymająca większościową władzę skończy z rozdziałem decyzyjności i odpowiedzialności za decyzje. Teraz kto inny decyzje podejmuje, kto inny jest z nich rozliczany. Musi być jasne, kto kieruje państwem. Premier może zasięgać rady, ale nie może być posłuszna niemalże prywatnej osobie. 

Jeśli zaś to wszystko jest niemożliwe, to czas na nowe wybory. Zanim kryzys konstytucyjny zamieni się w coś znacznie, znacznie gorszego. 

 

https://archiwum.rp.pl/artykul/1317447-Hamulec-na-pokusy-wladzy.html

Sygnet Marek Małecki

Publikacje

Sygnet Marek Małecki

Najsurowszy wyrok za podsłuchy polityków


Każda inna kara prowadziłaby do poczucia bezkarności - uzasadnił sąd w Warszawie wyrok 2,5 roku bezwzględnego więzienia dla Marka Falenty za nielegalne podsłuchiwanie i rozpowszechnianie rozmów polityków, biznesmenów i urzędników państwowych

Sygnet Marek Małecki

Źródła konstytucji III RP. Krótka historia godności w nowoczesnej Polsce


Prawica odrzuca kompromis konstytucyjny. Czy nie chce przypadkiem rządzić ustawami bez jakichkolwiek ograniczeń? - niepokoił się w 1997 roku Wiktor Osiatyński. Brzmi znajomo? 
Pamięci Marka Nowickiego "Fizyka"

Sygnet Marek Małecki

Hamulec na pokusy władzy


Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Paweł Szałamacha nie będą się śpieszyli z rozwiązaniem sporu o Trybunał Konstytucyjny, bo muszą finansować realizację populistycznych obietnic wyborczych PiS – piszą Agata Czarnacka i Marek Małecki

Sygnet Marek Małecki

Szykuje się zamach na konstytucję


Obywatele Polski są spychani do ściany, przy której zostanie im narzucona nowa umowa społeczna. Nie będzie chronić naszych podstawowych praw i wolności. Nie będzie nas też chroniła przed władzą, państwem, systemem.   

Sygnet Marek Małecki

Problem z zagranicznym dozorem


Czy dozór elektroniczny stosowany za granicą powinien zostać zaliczony na poczet orzeczonej grzywny? – analizują Marek Malecki i Maria Mystkowska.

Sygnet Marek Małecki

Adwokaci Rywina: jak będą bronić swego klienta? Jaką przyjmą linię obrony? Czym nas jeszcze zaskoczą?


Są kolegami z jednego roku aplikacji adwokackiej. Już na pierwszym roku zdecydowali, że w przyszłości założą wspólną kancelarię. Prowadzą ją od dwóch lat. Zrobiło się o nich głośno, gdy zostali obrońcami Lwa Rywina.

Sygnet Marek Małecki

Mec. Marek Małecki: sąd wydał sprawiedliwy wyrok ws. mafii pruszkowskie


Mecenas Marek Małecki uważa, że sąd wydał sprawiedliwy wyrok w sprawie mafii pruszkowskiej. W jego opinii to prokuratura poniosła ogromną klęskę, bo zeznania świadków koronnych nie były weryfikowane przez inne dowody.

Sygnet Marek Małecki

Szefowie ITI skarżą Macierewicza


A akta IPN - wiadomo, że nie są prawdą objawioną, można nimi manipulować - mówił mec. Małecki.

Sygnet Marek Małecki

Proces autorów stanu wojennego - pierwsza odsłona


W wytycznych dla SO, SA podkreślał, że oceniając zasadność tych zarzutów, należy pamiętać jakie cechy powinna mieć grupa osób, by można było ją uznać za "związek zbrojny" w rozumieniu prawa karnego.

Sygnet Marek Małecki

Mec. Małecki: IPN wciąż nie nadesłał akt abp. Wielgusa


Mimo upływu trzech miesięcy, Instytut Pamięci Narodowej wciąż nie nadesłał sądowi akt abp. Stanisława Wielgusa, niezbędnych do jego procesu autolustracyjnego - poinformował jego adwokat Marek Małecki.

Sygnet Marek Małecki

Prokuratura chce dla Tomasza Lipca 4 lat więzienia


W mowie końcowej prokuratura uznała za wiarygodne zeznania Tadeusza M. - głównego świadka oskarżenia Lipca. Obrona replikowała, że M. - który sam miał zarzuty korupcyjne - okazał się niewiarygodny. Mec. Marek Małecki podkreślał, że Tadeusz M.  

Sygnet Marek Małecki

Rozprawa w sprawie seksafery


Obrońca b. prezydenta mec. Marek Małecki powiedział, że w czwartek jego klient odpowiadał na pytania sądu. To dla nas bardzo ważny moment, bo po pytaniach sądu będziemy próbowali wybadać, w jakim kierunku potoczy się ta sprawa

Sygnet Marek Małecki

Seksafera w Olsztynie


Obrońca b. prezydenta mec. Marek Małecki powiedział, że w czwartek jego klient będzie odpowiadał na pytania sądu.

Sygnet Marek Małecki

Przedłużono śledztwo przeciw Małkowskiemu


O szczegółach prokuratura nie chce jednak mówić. Dwa tygodnie temu obrońca byłego prezydenta Olsztyna, mecenas Marek Małecki, powiedział

Sygnet Marek Małecki

Oskarżenie w sprawie Małkowskiego


Obrońca Małkowskiego mec. Marek Małecki powiedział PAP, że nie widział jeszcze aktu oskarżenia. Ale jestem zaskoczony, że prokuratura go sformułowała, bo opinie biegłych psychiatrów - dotyczące pana Małkowskiego i potencjalnych pokrzywdzonych

Sygnet Marek Małecki

Dobry moment dla prokuratorskiego przeglądu wątpliwych oskarżeń


Uniewinnienie w sprawie zabójstwa Marka Papały to dobry moment, aby prokuratura dokonała przeglądu spraw, w których nie ma sensu kierować, a potem na siłę podtrzymywać akty oskarżenia - ocenia znany adwokat Marek Małecki.  

Sygnet Marek Małecki

Prawi i sprawiedliwi


Wykształceni, błyskotliwi, solidni – za najlepszymi polskimi prawnikami serialowa Magda M. mogłaby tylko nosić teczki. To oni wyznaczają najwyższy poziom usług prawniczych w Polsce. Wyżej od nich jest tylko niebo.  

Sygnet Marek Małecki

Jak stracić milion złotych i miłość życia


Mec. Marek Małecki, obrońca Ewy Z., twierdzi, że jego klientka „bardzo przeżyła proces ze swoim mężem i bezwzględne metody prokuratorskie" i „nie może podołać publicznemu komentowaniu tej sprawy". Po co były przelewy na dziesiątki kont?  

Sygnet Marek Małecki

Kryteria zatrzymania muszą być jasne


Znam zatrzymania wykraczające nie tylko poza ramy procesu, ale i w ogóle poza standardy państwa prawa. Jaskrawym tego przykładem było zatrzymanie Andrzeja Modrzejewskiego przed siedzibą PKN Orlen – mówi adwokat Marek Małecki.

Sygnet Marek Małecki

Jakie dokumenty WSI trafiły do Pałacu


Również mec. Marek Małecki, pełnomocnik osób, które poczuły się pokrzywdzone publikacją pierwszej części raportu z likwidacji WSI, podkreśla, że komisja może przenosić swoje archiwum, gdzie chce i kiedy chce.

Sygnet Marek Małecki

Wydłużona procedura dla Henryka Stokłosy


Z powodu występowania w obronie byłego senatora Kancelaria Prezydenta zgłasza nadal zastrzeżenia wobec kandydatury Ćwiąkalskiego na ministra sprawiedliwości.

Sygnet Marek Małecki

Ustawa z dużym błędem, paliwowi oszuści bez kary


Zdaniem Zywar, jeżeli SN stwierdzi, że ustawa to bubel prawny, oskarżonych trzeba będzie uniewinnić, skazani będą zaś mieli prostą drogę do kasacji.

Sygnet Marek Małecki

Jak osądzić korupcję w futbolu


Eksperci nie mają wątpliwości, że na szybkie osądzenie korupcji w futbolu nie ma szans. Dotarcie przez organy ścigania do osoby zaangażowanej w korupcję najczęściej rozpoczyna dopiero łańcuszek zamieszanych w ten proceder.  

Sygnet Marek Małecki

Do skazania nie jest potrzebna ustawa


Dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego jasno wskazywało na zasadę, że do skazania może dojść tylko i wyłącznie na podstawie ustawy, a nie aktów niższej rangi – mówi "Rz" mec. Marek Małecki.

Sygnet Marek Małecki

Białe kołnierzyki bez aresztów?


Zmiany popierają adwokaci. – Instytucja aresztu w Polsce jest nadużywana. Prokuratorzy często o niego występują, by wymusić zeznania określonej treści.

Sygnet Marek Małecki

Najlepsi adwokaci dla byłego ministra sportu


Marek Małecki zasłynął jako obrońca Lwa Rywina, bohatera jednej z najgłośniejszych afer ostatnich lat. Rywin usiłował wymusić na Agorze, wydawcy „Gazety Wyborczej”, łapówkę w zamian za korzystne dla koncernu zmiany w prawie.

Sygnet Marek Małecki

O kancelarii

Adwokat Marek Małecki oraz członkowie jego zespołu są specjalistami w zakresie kompleksowego doradztwa prawnego świadczonego na rzecz osób fizycznych i prawnych, z sukcesem reprezentującymi klientów w postępowaniach cywilnych, administracyjnych, podatkowych i karnych.

Doświadczenie i wysokie kwalifikacje merytoryczne prawników współpracujących z Kancelarią to efekt ich wieloletniej praktyki zdobywanej w ramach świadczenia usług na rzecz międzynarodowych korporacji (doradztwo na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej w Polsce, w tym wybór jej właściwej formy, opracowanie wymaganej dokumentacji, reprezentowanie przed właściwymi organami, negocjowanie warunków zawieranych umów najmu, doradztwo z zakresu zasad zatrudniania pracowników).

Zespół adwokata Marka Małeckiego wyspecjalizował się w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień z zakresu nabywania i wynajmowania nieruchomości, prawa energetycznego, administracyjnego, ubezpieczeniowego i farmaceutycznego.

Sygnet Marek Małecki

Usługi

 • Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Prawo karne gospodarcze i przestępstwa białych kołnierzyków
 • Ochrona dóbr osobistych, środki masowego przekazu i telekomunikacja
 • Procesy lustracyjne
 • Prawo spółek, fuzje i przejęcia
 • Prawo podatkowe, celne i dewizowe
 • Nieruchomości, najem, inwestycje budowlane i reprywatyzacja
 • Własność intelektualna i własność przemysłowa oraz eCommerce i IT
 • Prawo konkurencji
 • Prawo pomocy publicznej i zamówienia publiczne
 • Prawo energetyczne i projekty infrastrukturalne
 • Prawo pracy
 • Prawo farmaceutyczne
 • Przygotowywanie skarg i reprezentacja klientów przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości
Sygnet Marek Małecki

Zespół

Zespół współpracowników Kancelarii tworzy grono znakomicie wykształconych i wszechstronnych adwokatów i radców prawnych wspieranych przez aplikantów oraz studentów prawa. Trzon Kancelarii tworzy grupa jej wychowanków, którzy swoje umiejętności zdobywali w najciekawszych procesach sądowych i projektach biznesowych pierwszej dekady XXI wieku w Polsce.

Sygnet Marek Małecki

Kariera

Kancelaria poszukuje do współpracy studentówKancelaria poszukuje do współpracy studentów II, III i IV roku wydziałów prawa z dobrą znajomością co najmniej jednego języka obcego.

Prosimy o przesyłanie listów motywacyjnych (zawierających oceny z wiodących przedmiotów) wraz życiorysami i ewentualnymi rekomendacjami na adres mailowy: sekretariat@adwmalecki.pl

Po dokonaniu wstępnej weryfikacji, przedstawiciel Kancelarii umówi się z wybranymi kandydatami na spotkanie i rozmowę kwalifikacyjną.  

Sygnet Marek Małecki

Pro Bono

Kancelaria od początku istnienia wspiera inicjatywy społeczno - kulturalne. Adw. Marek Małecki i zespół jego współpracowników angażują się w reprezentowanie klientów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy potrzebują wsparcia prawnego. Wspieramy prawnie osoby, którym grozi eksmisja i które mają problemy ze zdobyciem lub sfinansowaniem leków nowotworowych.

Sygnet Marek Małecki

Kontakt

ul. Kopernika 5 Lok. L 6, 00-367 Warszawa
tel: +48 (22) 828 88 26
fax: +48 (22) 826 93 77
NIP 526-21-23-350
sekretariat@adwmalecki.pl

Projekt i realizacja